Her er Erling Andersen nøgleord i Skattesagen

Med fare for at blive beskyldt for semantisk onani, vil jeg rette opmærksomheden mod det 11. sidste ord i Erling Andersens redegørelse i skattesagen. Det 11. sidste ord, i den 12 sider lange redegørelse, er ordet: ”endegyldigt”. Ordet er næppe tilfældigt valgt af Erling Andersen. Brugen af ordet endegyldigt sender et klart signal om omfanget af involvering i skattesagen.

Lad mig repetere Erling Andersens sidste to afsnit, hvoraf det sidste mest må betegnes som en udgangsreplik:

Steffen Normann Hansen oplyser, at skatteministeren har prøvet at få SKAT Københavns afgørelse omgjort. Det er undersøgt om Skatterådet kan tage sagen op, hvilket dog er opgivet. Departementschef Peter Loft har sagt endegyldigt nej til dette.

Herefter hører jeg ikke mere til sagen.

Erling Andersen skriver med vendingen; ”Det er blevet undersøgt…[…], at ‘nogen’ har undersøgt om afgørelsen kunne tages op af Skatterådet. Denne ‘nogen’ angives ikke med navns nævnelse, men Erling Andersen slutter med at skrive, at det er blevet opgivet at få Skatterådet til at tage sagen op – med henvisning til, at Peter Loft endegyldigt har sagt nej til dette.

Hvad ved vi semantisk om ordet ENDEGYLDIGT
Ifølge Ordbog over det danske Sprog betyder ordet endegyldigt, at noget er definitivt og for bestandig fastslået. Altså at noget er endeligt gældende og ikke kan ændres eller diskuteres. Men i ordet ligger også en implicit forståelse af, at noget er gået forud for tidspunktet, hvor noget er blevet endegyldigt. Der har kunnet diskuteres og overvejes undervejs, men kun indtil det endegyldigt ikke længere kan diskuteres eller overvejes.

Med eget ansvar for fri fortolkning, så skønner jeg, at Erling Andersen i det sidste afsnit, på side 12 i sin redegørelse, og med det 11. sidste ord; endegyldigt, fortæller, at Peter Loft omkring den 20. september 2011, nåede sin egen grænse for, HVOR langt han ville gå i ministerbetjening af Troels Lund Poulsen, da Peter Loft endegyldigt sagde nej til at få Skatterådet til at tage sagen op.

Når Peter Loft, ifølge Erling Andersen, omkring den 30. september 2011, siger endegyldigt nej til at forsætte, fortæller det noget om, at Erling Andersen mener, at Peter Loft er gået alt for langt i sin påvirkning/indvirkning/indblanding i sagen. Det sidste er der ikke noget nyt i. Det har været den medierede opfattelse siden redegørelserne blev offentliggjort fredag den 2. dec. 2011.

Så lagt gik den politiske indblanding i sagen
Men Erling Andersens brug af ordet; endegyldigt, fortæller os måske noget om, at Peter Loft udmærket har været bevidst om, at han gik langt – og også for langt – og på et tidspunkt måtte selv Peter Loft trække en grænse. Den blev trukket ved Skatterådet, og det var Peter Loft selv, der trak grænsen dér. Underforstået – som jeg læser Erling Andersen – at Peter Loft IKKE satte en grænse FØR diskussionen om, hvorvidt Skatterådet kunne tage sagen op.

Hvis man kunne – og det kan man ikke – lægge Erling Andersen oplysninger til grund som ‘sandheden’, så har Peter Loft altså været aktivt medvirkende til magtmisbrug, indtil han selv sagde endegyldigt stop. Og det gjorde han først endegyldigt, da (formentlig) skatteministeren bad ham om om at undersøge, hvorvidt Skatterådet kunne tage SKAT Københavns afgørelse op.

Erling Andersens brug af ordet endegyldigt er næppe tilfældigt. Han signalerer, med ovenstående sætning på redegørelsens sidste side, i hvilket tidsrum og indtil hvilket punkt, der efter hans mening, har været øvet politisk motiveret indflydelse på Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skattesag.

Vil du læse mere om de retoriske spidsfindigheder i og omkring redegørelserne i Skattesagen, så går ud på forsiden af TrineNebel.dk og skriv enten Erling Andersen/Peter Loft/Skattesagen/Poulsen i søgefeltet, så får du alle de relaterede analyser frem!

Share Button
Om Trine Nebel

Trine Nebel

Trine Nebel er fastansat på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor hun underviser i og rådgiver om branding, tillid, troværdighed og omdømme. Trine er forfatter til flere bøger, har en master i retorik, en diplomuddannelse i kommunikation og en læreruddannelse bag sig. Hun underviser primært på kurser og videreuddannelser, men stedvis også på DMJX' grunduddannelser. Trine Nebel har rådgivet både staten, kommuner, fagforeninger, organisationer og i det private. Trines passion er at forløse andre afsenderes kommunikative potentiale uanset om dette sker via taler, præsentationer, debatter, sociale medier, TV eller radio. Og uanset om modtagerne er publikummer, borgere, medlemmer, vælgere eller (potentielle) kunder i en virksomhed.

11 Comments

Skriv et svar