MÅ læse Politisk retorik

Notatspin i Skattesagen

De taler ikke om det samme notat. Der laves notat-spin og tales bevidst forbi hinanden, er min påstand! Der må være mindst to notater. Erling Andersens omtalte notat er ikke det samme notat som Peter Loft følger op på i sin supplerende redegørelse. Og dét notat journalisterne spurgte Troels Lund Poulsen om på fredagens korte pressemøde, er IKKE det samme notat som Erling Andersen omtaler. Der MÅ findes to notater. Lad mig uddybe min analyse af, hvorfor jeg tror, der laves notat-spin og hvorfor jeg ikke tror de taler om samme notat.

Følgende ved vi fra redegørelser, tv og pressemøde

 • Peter Loft omtaler i sin første redegørelse ikke noget notat
 • Erling Andersen omtaler i sin redegørelse et ‘skatte-notat’, der ‘bare dukker op’
 • Peter Loft uddyber i den supplerende redegørelse et notat, der muligvis stammer fra Venstres pressetjeneste
 • Peter Loft ‘erindrer’ ikke at det indeholdt andet end indspark til et presseberedskab
 • Troels Lund Poulsen bekræfter at der har været et notat
 • TLP afviser at notatet stammer fra Venstres sekretariat
 • TLP nævner – som Peter Loft – at notatet var tænkt som presseberedskab
 • TLP siger at notater er lavet af ham selv og Peter Arnfeldt
 • Erling Andersen skriver at notatet indeholder aspekter i forhold til skattepligt, men…!
 • EA siger også at notatet har en konklusion om, at Stephen må være skattepligtig til Danmark
 • Peter Loft ‘erindrede’ kun at notatet indeholdt udsagn, der havde været gengivet i pressen
 • Det giver Peter Loft belæg for at sige, at notatet muligvis stammede fra Venstres pressetjeneste
 • Erling Andersens omtalte notat indeholder dog aspekter om skatteforhold, og nævner at forholdene i notater ikke stemmer overens med de faktiske omstændigheder i sagen. Altså et ‘skatte-notat’
 • Niels Krause-Kjær fremviser et dokument i DR-deadline, der er ‘skatte-notat’
 • Krause skønner at dokumentet stammer fra B.T. Kulegravning af sagen
 • Krause skønner at dokumentet og er identisk med Erling Andersens omtalte notat, måske ‘skatte-notatet’
 • Olav Skaaning Andersen fra B.T. Bekræfter at de er ophavsmænd til et sådant ‘skatte-notat’
 • Journalisterne udspørger TLP om et notat videregivet til Peter Loft
 • TLP bekræfter at han er ansvarlig for et notat ment til presseberedskab

Der eksisterer to notater, og Loft/Poulsen omtaler IKKE det samme notat som Erling Andersen
Der kan derfor, og efter mit bedste skøn, IKKE  være tale om samme notat. Hvorfor? For det første er et notat med aspekter i forhold til skattepligt, IKKE det samme som et notat med indspark til presseberedskab. Det bringer mig tilbage til starten. Loft og Poulsen taler derfor ikke om det samme notat som Erling Andersen. De, både Troels Lund Poulsen og Peter Loft, taler derfor bevidst forbi Erling Andersens omtale af et notat – som jeg ‘læser’ deres respektive udtalelser og redegørelser. Min påstand er derfor, at der MÅ være mindst to notater. De notater er altså:

 1. Et notat (der er i sagens store sammenhæng) er uskyldigt og indeholder presseklip – et notat som Peter Loft mener kan stamme fra Venstres pressetjeneste qua indholdet af presseomtale.
 2. Et andet notat, der indeholder konklusion om, at Stephen Kinnock er skattepligtig til Danmark – et af mig kaldet ‘skatte-notat’.

Fortielser og fordrejning er notat-spin
Når Troels Lund Poulsen derfor bekræfter Peter Lofts supplerende linjer om et notat, der var ment til presseberedskabsbrug, så er det formentligt ikke løgn. Ligesom Peter Loft formentlig ikke lyver, når han omtaler et presseberedskabsnotat som han – i overensstemmelse med Erling Andersens skrivelse – overdrager til SKAT København.

De taler bare ikke om det samme notat. Mit skøn er, at Peter Loft, som i sin første redegørelse IKKE kommer ind på noget ‘skatte-notat’, heller ikke kommer ind på noget ‘skatte-notat’ i sin anden redegørelse. Han lader bare som om. Han ‘lader som om’, at det notat, der er tale om, er et ‘presseberedskabs-notat’, og forsøger dermed at lukke sagen ligesom han havde håbet med den første redegørelse. Dermed opnår han tre umiddelbare strategiske fordele:

 • Han nægter i den supplerende redegørelse ikke, at han har videregivet et ‘skatte-notat’ og dermed øvet noget form for indflydelse
 • Han omtaler bare ikke noget ‘skatte-notat’ i hverken den første eller den anden redegørelse
 • Han omtaler i stedet et ‘presseberedskabsnotat’ som Troels Lund bekræfter at være ansvarlig for

Pointen er den samme – der tales om to forskellige notater
Men pointen er den samme. Der er tale om to notater. De findes begge to. Det er bare ikke det samme notat som Peter Loft følger op på i sin supplerende redegørelse. Og det notat journalisterne spurgte Troels Lund Poulsen om på fredagens korte pressemøde, er IKKE det samme notat som Erling Andersen omtaler.

Vil du læse mere om de retoriske spidsfindigheder i og omkring redegørelserne i Skattesagen, så går ud på forsiden af TrineNebel.dk og skriv enten Erling Andersen/Peter Loft/Skattesagen/Poulsen i søgefeltet, så får du alle de relaterede analyser frem!

 

 

Share Button

1 thought on “Notatspin i Skattesagen”

Comments are closed.