Budskabshåndtering MÅ læse Mediernes rolle Politisk retorik

Manipulation med vælgerne i Skattesagen

Skattesagen er meget mere end en skattesag. Det er i lige så høj grad en sag om, at en valghandling og vores demokratiske spilleregler har været søgt påvirket på illegitim vis.

At der er sket et læk af familien Helle Thorning-Schmidts skatteoplysninger til B.T. – og reelt også Ekstra Bladet – er slemt nok. At der formentlig er begået politisk indblanding på skattesagens afgørelse er lige så slemt. Faktisk kan der ikke findes ord for det.

Sagen handler også om dig, der læser med lige nu
Men måske sidder der er læser her og der og tænker: ”Godt det ikke er mig”. Der er her min vinkel ligger. For det ER dig! Et væsentligt element i ‘sagen om skattesagen’, som måske endnu ikke er belyst, er, at hele sagen vidner om et angreb på demokratiets spilleregler. En eller flere har forsøgt at påvirke den politiske dagsorden, forsøgt at gøre medierne til budbringere for at påvirke danskerne på deres vej til stemmeurnerne. Det kaldes manipulation. Men her manipulation af hele befolkningen.

Nogen har med fuldt overlæg insisteret på, at politiske bud på driften af vores land, ikke kunne gøre det alene i den forgangne valgkamp. Nogen har anset det for nødvendigt og afgørende at påvirke den almindelige danskers opfattelse af politikeres personlige og private forhold. Det ved vi nu. Men det vidste den sagesløse vælger ikke for over et år siden. Og det er heri at angrebet på demokratiet ligger.

Manipulation med vælgerbefolkningen
For alle der ikke er politiske nørder, for alle der ikke indtager politisk kommunikation som dagligt kosttilskud, har der været tale om forsøg på masse-manipulation. Den almindelige vælger når nemlig aldrig at gennemskue det tilsyneladende. Tvivlende midtervælgere afgør folketingsvalg i Danmark. Sådan er det. Nogen har ondt i sigte forsøgt at få disse masser i svingninger. Eller sagt det på en anden måde.

Det er sket et forsøg på at destabilisere vores demokrati og vores engagement i valghandlinger ved at manipulere med offentlighedens opfattelse forud for et afgørende folketingsvalg.

For mig at se handler sagen derfor om mere end lækage, politisk indblanding i en skatteafgørelse og brud på kildebeskyttelse – selvom det er rædselsfuldt i sig selv. Det handler også om, at nogen har ville drive gæk med demokratiet og manipulere med befolkningen forud for et valg.

Ekstra Bladet siger i dag til Politiken:

Vi er stadigvæk et medie, man trygt kan gå til, hvis man har en god historie om det, der foregår i systemet. Men der er en afgørende forskel på at være whistleblower, som indefra fortæller om uretfærdigheder mod befolkningen, og så at være en, der benytter sig af at være en del af et system til at gå ud og kaste smuds på en politisk modstander

Min holdning er, at det faktisk er tale om uretfærdigheder mod befolkningen. Det er helt uden for diskussion at Helle Thorning-Schmidts familie er krænkede i denne sag. Men det er befolkningen også. Intetanende om hvad der skete for næsen af dem, er befolkningen blevet trukket rundt ved næsen i et lurvet spil om de helt afgørende midtervælgere, de vælgere der altid afgør et valg.

Illegitim magtudøvelse til skade for demokratiet
Befolkningen har god grund til at opleve sig røvrendt, manipuleret med og føle, at de demokratiske spilleregler for deliberativt demokrati har været sat ud af spil. En legitim udøvelse af magt indebærer reel rådslagning og argumentation, hvor beslutningerne retfærdiggøres af en offentlig debat, der giver borgerne mulighed for at træffe egne afgørelser på et oplyst grundlag.

Intet af dette har været respekteret i den verserende skattesag, som derfor kun til dels er en skattesag, men i lige så høj grad er en sag om, at demokratiet har været søgt påvirket af magthavere. Nogen har tilladt sig at manipulere med vælgerbefolkningen, og følt at masse-manipulation forud for folketingsvalget havde forrang for de demokratiske spilleregler.

Share Button

1 thought on “Manipulation med vælgerne i Skattesagen”

Comments are closed.