Thornings omdømme truet af trepartsforhandlingerne

Fagbevægelsens fallit, skriver Politiken som overskrift på dagens leder. Men er det nu nuanceret nok?

Fagbevægelsen er en pulje af interesseorganisationer, der er sat i verden for én ting; varetage medlemmernes interesser!
Det kan diskuteres hvornår og hvordan man bedst varetager sine medlemmers interesser, men jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved lederskribent Kristian Madsens lederudtalelse om, at:

Konsekvenserne for fagbevægelsens troværdighed er voldsomme

Hvad er troværdighed og hvem afgør den
For det første er troværdighed IKKE noget man har. Det er alene en opfattelse, der ligger hos modtageren. Det interessante for en faglig organisation som Dansk Metal, og herover LO, er ikke om Politiken eller Kristian Madsen opfatter, at Dansk Metal og fagbevægelsen har spillet fallit. Det interessante er om Dansk Metal og LO’s medlemmer opfatter, at deres fagforbund har spillet fallit?

Træls for regeringen, men måske selvforskyldt
Både Radikale Venstre og finansministeren Bjarne Corydon har været ud at beklage, at Dansk Metal ikke vil tage ansvar. Men hvad er det nu lige, at Dansk Metal skal tage ansvar for…? Tja, da Dansk Metal ikke er et regeringsbærende parti, må svaret atter være; medlemmernes interesser!

Og spørgsmålet er om ikke regeringen, Socialdemokraterne i almindelighed og statsminister Helle Thorning-Schmidt i særdeleshed har et meget stort medansvar for den ulykkelige afbrydelse af trepartsforhandlingerne?

Omdømme, troværdighed og imageanalyse
Forleden udkom Berlingskes årlige imageanalyse, og her kunne man læse hvem der har oplevet en stigning i image og et fald det seneste år. Nu gælder årets imageanalyse kun danske virksomheder, og ikke partier og politikere, men hvis det var tilfældet, ville Socialdemokraterne og statsministeren muligvis optræde på listen. Palle Klinke Hansen, der er ankermand bag året analyse og administrerende direktør for Instituttet For Opinionsanalyse siger om omdømme og image:

Image er den grundlæggende tillid til virksomhederne (skift ud med partinavn, Trines forslag) baseret på håndfaste opfattelser og konkret viden. Omdømmeindtrykket er i højere grad det umiddelbare indtryk, som påvirkes af følelser, andenhåndsviden og af omtale i pressen.

Dansk Metal og deres medlemmers interesse
Jeg vil vove en påstand som jeg ikke har belæg for, men umiddelbart skønner jeg ikke, at Dansk Metals medlemmer har håndfaste opfattelser og konkret viden om trepartsforhandlingerne. Men de har formentlig et umiddelbart indtryk, påvirket af følelser (deres egen arbejdssituation), andenhåndsviden (fra deres faglige organisation) og fra omtale i pressen.

Set ud fra denne præmis har Dansk Metal næppe spillet fallit med voldsomme konsekvenser for fagforbundets troværdighed til følge. Måske har forbundet blot varetaget deres medlemmers interesser, og fulgt den afledte konsekvens af Socialdemokraternes egne tidligere udmeldinger!

Hvad kunne Socialdemokraterne og Thorning have gjort
Nu er det jo altid nemmest at stå på sidelinjen om kommentere kampen, navnlig hvis det er bagud. Men med forbehold for dette vil jeg alligevel vove mig ud i, hvad Socialdemokraterne og statsministeren kunne have gjort. Ikke i trepartsforhandlingerne, men for at pleje eget omdømme og eget image.

Måske ville andre S-ytringer i pressen have gjort det lidt nemmere for LO generelt og for Dansk Metal specifikt at forhandle uden at stille ultimative krav – der er trods alt en vis lighed mellem Dansk Metals medlemmer og Socialdemokraternes potentielle vælgere:

Når man lever i en osteklokke
Problemet mellem regeringen og fagbevægelsen er, at parterne lever i hver sin virkelighed. Når man okser rundt på Christiansborg bliver den verden og de mennesker, der færdes i den lig ens virkelighed. Der er meget, meget langt fra denne virkelighed, til virkeligheden ude i den verden, hvor Dansk Metal og fagbevægelsens medlemmer lever og er.

Når man lever i en ostklokke kan se være svært at sanse, hvordan andre verdener ser ud, og derfor er det også alt for tidligt at konkludere, at det er fagbevægelsen og ikke regeringen der har spillet fallit. Og det er endnu for tidligt at sige noget om, hvis troværdighed det får konsekvenser for. Omdømmet ligger som sagt i modtagerens opfattelse af afsender.

Ps.
Husk at min bog om ‘omdømme på sociale medier’ udkommer medio september 2012 på Forlaget Frydenlund.

Share Button
Om Trine Nebel

Trine Nebel

Trine Nebel er fastansat på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor hun underviser i og rådgiver om branding, tillid, troværdighed og omdømme. Trine er forfatter til flere bøger, har en master i retorik, en diplomuddannelse i kommunikation og en læreruddannelse bag sig. Hun underviser primært på kurser og videreuddannelser, men stedvis også på DMJX' grunduddannelser. Trine Nebel har rådgivet både staten, kommuner, fagforeninger, organisationer og i det private. Trines passion er at forløse andre afsenderes kommunikative potentiale uanset om dette sker via taler, præsentationer, debatter, sociale medier, TV eller radio. Og uanset om modtagerne er publikummer, borgere, medlemmer, vælgere eller (potentielle) kunder i en virksomhed.

3 Comments

Skriv et svar