Politisk retorik

5 gode råd til den politiske tale

      

1. Gør dig umage
Hvem taler du til? Dig selv og dine partifæller? Eller mulige vælgere, der bruger deres tid på at lytte til dig og som gerne vil forstå? Forbered dig, Øv dig. Og prop aldrig færdige svar ned i halsen på folk.

2. Talens opbygning
Giv en kort indledning, præsenter dit synspunkt og uddyb det. Forhold dig respektfuldt til modpartens synspunkter. Sum op, gentag dit synspunktet og appeller til vælgernes følelser.

3. Vælg fra
Giv aldrig for meget information. Folk mister interessen, bliver forvirrede, ligeglade, irriterede og føler deres tid spildt. Tag højst 7 oplysninger med i din tale. Tal altid hellere kort og klart.

4. Put talen ind i en ramme.
Hvorfor dette emne? Forklar en virkelighed folk kan relatere sig til. Glem alt om konsolideringsinitiativer, strukturel balance og konvergenskriterier. Det skaber ingen billeder – kun ‘politisk tinnitus’.

5. Kend dit publikum
Hvem er de? Hvad er deres virkelighed? (ligger i din forberedelse) Tal ikke ud fra din egen virkelighed, men publikums. Brug eksempler, sammenligninger, ligefremt ordvalg og vis mentalt overskud ved netop ikke at vide alt – for det gør ingen! Og lad dit publikum selv tage stilling.

Bonusråd: Kan du ikke leve op til de 5 råd, så overvej at blive siddende. Publikums tid er dyrebar, spild den ikke. Hvis du vil huskes, så forbered dig. Virtuos violinspil og gode taler kan ikke bare rystes ud af ærmet.

Share Button