Det nørdede Kommunikation og retorik Troværdighed

Kort og godt om etos, logos og patos

Gode sprogfolk på Studieportalen har lavet en video om de tre appelformer; etos, logos og patos.
Se med på deres fine video her: De tre appelformer: Logos, pathos og ethos

Etos er en svær appelform
Etos er en svær appelform som jeg kommer ind på i mange andre blogindlæg. Men har du set videoen fra Studieportalen, så kommer her en opfølgende kommentar.

Kort fortalt er etos: “En indforstået og længerevarende følelse – liggende iboende hos modtageren – og baseret på, hvad en modtager mener om en afsender”.

Etos-appellen baserer sig på modtagerens subjektive opfattelse af afsenderens person eller opfattelsen af dennes samlede mængde af troværdighed. Hvis afsenderen IKKE fremstår som en troværdig person i modtagerens opfattelse, så virker etos-appellen ikke! Det vigtigste at forstå omkring etos, er, at det er en appel der ALENE ligger i modtagerens OPFATTELSE af afsenderen. Har en afsender en høj etos i modtagerens optik, kan afsenderen næsten slippe af sted med at sige hvad som helst. Har afsenderen en lav etos i modtagerens optik, skal afsenderen argumentere meget mere for sin sag – fx ved hjælp af logos-appeller.

Etos-appellen handler om alle former for argumentation, politik, jura og offentlig debat, hvor afsenderens SAMLEDE MÆNGDE af troværdighed – ALENE set med modtagerens øjne – er afgørende for om en etos-appel vil virke overfor modtageren.

Man kan arbejde strategisk med sin egen etos, hvilket fremgår løbende i de mange blogindlæg. Dette indlæg præsenterer Studieportalens video.

Share Button

1 thought on “Kort og godt om etos, logos og patos”

Comments are closed.