Kort og godt om etos, logos og patos

Gode sprogfolk på Studieportalen har lavet en video om de tre appelformer; etos, logos og patos.
Se med på deres fine video her: De tre appelformer: Logos, pathos og ethos

Etos er en svær appelform
Etos er en svær appelform som jeg kommer ind på i mange andre blogindlæg. Men har du set videoen fra Studieportalen, så kommer her en opfølgende kommentar.

Kort fortalt er etos: “En indforstået og længerevarende følelse – liggende iboende hos modtageren – og baseret på, hvad en modtager mener om en afsender”.

Etos-appellen baserer sig på modtagerens subjektive opfattelse af afsenderens person eller opfattelsen af dennes samlede mængde af troværdighed. Hvis afsenderen IKKE fremstår som en troværdig person i modtagerens opfattelse, så virker etos-appellen ikke! Det vigtigste at forstå omkring etos, er, at det er en appel der ALENE ligger i modtagerens OPFATTELSE af afsenderen. Har en afsender en høj etos i modtagerens optik, kan afsenderen næsten slippe af sted med at sige hvad som helst. Har afsenderen en lav etos i modtagerens optik, skal afsenderen argumentere meget mere for sin sag – fx ved hjælp af logos-appeller.

Etos-appellen handler om alle former for argumentation, politik, jura og offentlig debat, hvor afsenderens SAMLEDE MÆNGDE af troværdighed – ALENE set med modtagerens øjne – er afgørende for om en etos-appel vil virke overfor modtageren.

Man kan arbejde strategisk med sin egen etos, hvilket fremgår løbende i de mange blogindlæg. Dette indlæg præsenterer Studieportalens video.

Share Button
Om Trine Nebel

Trine Nebel

Trine Nebel er fastansat på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor hun underviser i og rådgiver om branding, tillid, troværdighed og omdømme. Trine er forfatter til flere bøger, har en master i retorik, en diplomuddannelse i kommunikation og en læreruddannelse bag sig. Hun underviser primært på kurser og videreuddannelser, men stedvis også på DMJX' grunduddannelser. Trine Nebel har rådgivet både staten, kommuner, fagforeninger, organisationer og i det private. Trines passion er at forløse andre afsenderes kommunikative potentiale uanset om dette sker via taler, præsentationer, debatter, sociale medier, TV eller radio. Og uanset om modtagerne er publikummer, borgere, medlemmer, vælgere eller (potentielle) kunder i en virksomhed.

Skriv et svar