Troværdighed

Troværdighed og omdømme i retssager

Troværdighed i juridisk sagsarbejde. Her som podcast og appetitvækker.

Den 3. november 2010 var jeg inviteret af JUC (Juristernes Uddannelsescenter) til, sammen med højesteretsdommer Thomas Rørdam, at holde én times oplæg for erfarne forsvarsadvokater. Thomas Rørdam og jeg kom med hver vores vinkel på proceduren. Mit fokus var troværdighed i det juridiske sagsarbejde, og jeg aftale med JUC at jeg efterfølgende ville sende nogle korte stikord eller noter fra oplægget.

Troværdighed på lydfil
I stedet for et konventionelt tekstdokument har jeg lavet en lille lydfil, som samler lidt op mit indlæg om troværdighed i juridisk sagsarbejde. Lydfilen varer knap 10 minutter, så der er naturligvis blot tale om en opsamling. Men fremfor et resumé eller noter, man måske sjældent får læst, kan en lydfil lyttes til mens man arbejder, og appellere anderledes end de konventionelle tekstfiler. Heldigvis kan også lydfiler deles og komme andre interesserede til gode. God lyttefornøjelse de næste 10 minutter.

Share Button