Troværdighed

Troværdighed og omdømme i retssager

Troværdighed i juridisk sagsarbejde. Her som podcast og appetitvækker. Den 3. november 2010 var jeg inviteret af JUC (Juristernes Uddannelsescenter) til, sammen med højesteretsdommer Thomas Rørdam, at holde én times oplæg for erfarne forsvarsadvokater. Thomas Rørdam og jeg kom med hver vores vinkel på proceduren. Mit fokus var troværdighed i det juridiske sagsarbejde, og jeg aftale med JUC at jeg efterfølgende ville sende nogle korte stikord eller noter fra oplægget. Troværdighed på lydfil I stedet…

Continue reading