Branding Mediernes rolle

BT’s branding af rockerskole

Hells Angels starter rockerskole for unge! Sådan lød overskriften på B.T. den 19. marts 2010.
Noget kunne dog tyde på at historien om HA’s rockerskole var opfundet af B.T. En konstruktion, der ikke kunne dokumenteres, men hvor HA som organisation fik masser af omtale – branding om man vil – gennem medierne. BT’ ageren brandingplatform er efter min mening moralsk, og dette indlæg prøver at forklare, hvorfor jeg mener at konstruktion af historier er kritiske, når de fungerer branding af en organisation som HA.

Fra B.T. bredte historien sig til andre medier.
B.T. skrev den 19. marts at de havde ‘erfaret’ at HA ville starte en rockerskole.
Jønke, som B.T. havde talt med, benægtede opstarten af en rockerskole, men indrømmede at Hells Angels lørdag den 21. marts 2010
ville starte en støtteforening kaldtet “Viking Defence League”.
Berlingske skrev at HA ville have børn i rockerskole, og Kim Kliver fra NEC (Nationale Efterforsknings Center)
var hurtigt ude og advare om konsekvenserne ved HA’s rockerskole.
Både Nyhederne på TV2 og DR fulgte op.

Ekstra Bladet fik Banditos til at udtale sig
I en artikel i Ekstra Bladet stod det klart at Banditospræsidenten fordømte HA’s rockerskole, og i Politiken kunne man læse hvordan politikere fandt rockerskolen usmagelig og bekymrende. Sådan gik det slag i slag. Historien vandrede.
På HA’s hjemmeside kunne man nogle dage forinden, den 16. marts 2010, læse et indlæg med titlen: “HA styrer”.
Indlægget bestod af et kort spørgsmål:  “Kan I ikke lave en ungdoms afdeling?”.
“Nej, det har vi ingen planer om”, svarer webmasteren og henviste til den kommende støtteforening.

Jeg skrev til journalisten på B.T.
I marts skrev jeg masterspeciale om Jønkes argumentation i medierne, om hans omdømme og hvordan mediernes medvirken kan påvirke en afsender etos i opadgående eller nedadgående retning. Derfor fandt jeg naturligvis B.T.’s artikel interessant. Jeg spurgte derfor B.T. om, hvem eller hvad der var kilde til historien om rockerskolen, men B.T. ville ikke referes i artiklen med mindre vi aftalte det nærmere. Heller ikke Kim Kliver fra NEC har uddybet omstændigheder omkring rockerskolen.

Der er ingen rockerskole!
Svaret ligger lige for. Der er ingen rockerskole. Der er tale om en ikke-historie, der bredte sig. Fra en kommentar i en tråd på HA’s hjemmeside til en journalist på BT, der konstruerede historien om en egentlig rockerskole. Jeg benægter selvsagt ikke eksistensen af AK81, men mener ikke BT har kunnet påvise en ‘skole’, men blot en kommentar på HA’ hjemmeside.
Historien rullede derfra fra medierne, til det politiske niveau og videre til politiets eget niveau. Mange aktører i sagen ville positionere sag. Men hvilken sag? En konstrueret sag som BT ikke kunne dokumentere, men som fik masser af omtale. En omtale der kom HA til gode, og således var der da én afsender, der fik noget ud BT’s ikke-historie.

 

Share Button