Statsministerens pressemøde (om betalingensringen) gav kun ét svar

Man kan undre sig over pressekorpset i dag. Allerede i statsminísterens indledning blev det understreget, at en løsning på spørgsmålet om betalingsringen, vil blive fremlagt i morgen ondsdag den 22. februar 2012.

Jeg tror ikke det tjener noget formål at gå ind i den diskussion
Statsministeren ikke ville derfor ikke svare uddybende på spørgsmål om betalingsringen på dagens pressemøde. Den holdning gentog hun igen og igen med henvisning til, at en god løsning vil blive fremlagt i morgen.

Alligevel gik hele pressemødet med en ubrudt kæde af spørgsmål om netop betalingsringen. Alverdens varianter af spørgsmål, retoriske spørgsmål, presupponerende spørgsmål, ledende spørgsmål, vildledende spørgsmål. Stillet i håb om, at statsministeren – stik mod hvad hun havde gjort klart ved pressemødets start – alligevel ville sige bare et eller andet der nærmede sig diskussionen om betalingsringen.

Samme svar igen og igen og igen
Helle Thorning-Schmidt ville dog ikke svare eller uddybe eller reflektere eller analysere. Derfor gentog hun i det uendelige den samme sætning igen og igen:

“Jeg tror ikke det tjener noget formål at gå ind i den diskussion”.

Og når hun ikke ville det, ja, så var det fordi, at en samlet, og god (blev det understreget), løsning fremlægges i morgen… Som det også blev gentaget vel over ti gange!

Bruger pressekorpset deres tid fornuftigt?
Det kan undre at et samlet pressekorps, der har direkte adkomst til at stille spørgsmål til statsministeren, ikke udnytter tiden bedre. Efter de første 4-5 forsøg kunne ingen være i tvivl om, at Thorning ‘ikke syntes det tjente noget formål at gå ind i den diskussion‘. Og derfor ikke ville komme til at gå ind i den diskussion.

Ingen (stort set) spørgsmål til andre emner
Der var INGEN spørgsmål til Grækenland, til EU eller beskæftigelsen. Emner der vel nok kunne fortjene lidt uddybende spørgsmål. De politiske journalister stillede, med meget få undtagelser, KUN spørgsmål til noget, de IKKE ville få svar på dagens pressemødet. Tilbage sidder undertegnede og funderer over om de politiske journalister på Christiansborg udnytter deres tid godt nok? Udnytter de pressemødets muligheder godt nok? Servicerer de deres læsere godt nok?

Share Button
Om Trine Nebel

Trine Nebel

Trine Nebel er fastansat på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor hun underviser i og rådgiver om branding, tillid, troværdighed og omdømme. Trine er forfatter til flere bøger, har en master i retorik, en diplomuddannelse i kommunikation og en læreruddannelse bag sig. Hun underviser primært på kurser og videreuddannelser, men stedvis også på DMJX' grunduddannelser. Trine Nebel har rådgivet både staten, kommuner, fagforeninger, organisationer og i det private. Trines passion er at forløse andre afsenderes kommunikative potentiale uanset om dette sker via taler, præsentationer, debatter, sociale medier, TV eller radio. Og uanset om modtagerne er publikummer, borgere, medlemmer, vælgere eller (potentielle) kunder i en virksomhed.

10 Comments

Skriv et svar