Følelsesudbrud på tv kan påvirke omdømmet

Redelig argumentation er en lille del af det retoriske hjørne, der kaldes stilkvalitet. Stilkvalitet betyder at det man siger, skal være passende til sagen, situationen, taleren og publikum. Stilkvaliteten regnes af mange, herunder mig selv, for noget af det vigtigste i det retorikken kalder for godt sprog. Raseri eller udbrud på tv kan ikke anbefales. Vil du gerne opnår højere troværdig i forhold til dit specifikke publikum, bør du se bort fra den stil Samuelsen har præsenteret i tv.

Overtalelseseffekt
I retorikkens verden er det ikke god stil at tilpasse et budskab, der alene er formålstjenlig for taleren for talere selv, og fremmer overtalelseseffekten hos publikum, hvis det ikke er passende i selve kommunikationssituationen, og i forhold til afsenderens person.

Anders Samuelsen til landbrugsmøde ved Sønderborg med Tolvmandsforeningen for Als og Sundeved2

Definitionsligninger
Det kan derfor meget vel være at Samuelsen finder det strategisk smart at angribe både TV2, Tv-avisen, Qvortrup i Deadline, Berlingske og topøkonomer. Det er muligt at LA’s leder skønner at faconen er formålstjenlig for Samuelsen selv. Og måske tænker han at stilen fremmer muligheden for overtalelse af potentielle vælgere.

Vælgeren svigtes
Set ud fra en retorisk vinkel er det dog et problem at Samuelsen forsøger at bringe tredjepart i vildfarelse ved at fremture som han gør. Fx kommer Samuelsen med såkaldte definitionsligninger, hvor han alene sætter op, hvad der skal stå på hver side af lighedstegnet i ligningen. Han definerer således at når topøkonomer siger som de gør, så må det være fordi, de er enige med Samuelsen. Ergo er Liberal Alliances politik den rigtige økonomiske politik for Danmark. Det sidste er der dog INGEN topøkonomer der på noget tidspunkt har lagt navn til.

Uredelig og skidt stil
Samuelsen er derfor ikke redelig i sin argumentation. Dels har han ikke god sproglig stil, fordi han agerer i medierne på en måde, der hverken er passende til sagen, situationen, taleren – men til nød er passende til hans eget snævre publikum. Dertil forsøger han en overtalelseseffekt ved at bruge en definitionsligning, der ikke går op, fordi den sproglige konsekvens alene går op i Samuelsen logik, men ikke andres.
Alt sammen er til skade for tredjepart, der ikke bliver oplyst på et nuanceret grundlag, og derfor ikke bliver indholdsmæssig klogere på substansen.

Share Button
Om Trine Nebel

Trine Nebel

Trine Nebel er fastansat på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor hun underviser i og rådgiver om branding, tillid, troværdighed og omdømme. Trine er forfatter til flere bøger, har en master i retorik, en diplomuddannelse i kommunikation og en læreruddannelse bag sig. Hun underviser primært på kurser og videreuddannelser, men stedvis også på DMJX' grunduddannelser. Trine Nebel har rådgivet både staten, kommuner, fagforeninger, organisationer og i det private. Trines passion er at forløse andre afsenderes kommunikative potentiale uanset om dette sker via taler, præsentationer, debatter, sociale medier, TV eller radio. Og uanset om modtagerne er publikummer, borgere, medlemmer, vælgere eller (potentielle) kunder i en virksomhed.

2 Comments

Skriv et svar