Budskabshåndtering Det nørdede Kommunikation og retorik MÅ læse Mediernes rolle

TV2 agerede retorisk i lækagesagen. TV2 tog stilling

Dette indlæg blev også bragt som debatindlæg i Politiken.

Flere retorikere har forholdt sig til retorik som en handling der tildeler en kommunikationssituation væsentlighed eller betydning. Min holdning er at TV2 har tildelt den såkaldte lækagesag betydning ved en ‘undladelseshandling’. Min holdning er også at TV2 dermed har pådraget sig et medansvar for den skabte kommunikationssituation som følge af lækagesagen. Det vil jeg forsøge at uddybe med udgangspunkt i retorisk teori og en efterfølgende analyse af kommunikationssituationen.

TV2 har et medansvar
En retoriker som Richardt E. Vats har i artiklen “Myten om den retoriske situation” skrevet om kilders medansvar for væsentlighed i kommunikationssituationen. Vats siger i artiklen at vi får viden om kendsgerninger og hændelser, når andre kommunikerer dem til os. Og at selve udvælgelsen af relevante kendsgerninger og hændelser foretages af afsenderen – i dette tilfælde TV2. I udvælgelsesprocessen af hvad der skal bringes, og hvad der ikke skal bringes, påtager TV2 sig et medansvar for kommunikationssituationen, fordi TV2 vælger, hvad der er væsentligt hvad der ikke.

TV2 fravalgte af bringe oplysninger
Jeg vil i den følgende analyse af TV2’s ageren i den såkaldte lækagesag vise, hvordan TV2 fravalgte at bringe relevante kendsgerninger og hændelser. TV2’s undladelse af at tildele afgørende faktorer væsentlighed eller betydning, ved netop ikke at bringe dem, viser at TV2 ikke agerede objektivt i nyhedsformidlingen af lækagesagen.

Analyse af TV2’s subjektive standpunkt
Politiken skriver onsdag 9. feb. 2011, at Søren Gade i 2007, ifølge Jacob Winthers advokat, selv var med til at lække oplysninger til TV2 om, at danske jægersoldater skulle sendes til Irak. Når vi dertil lægger Guldbrandsens edsvorne oplysninger til grund, kan vi altså udlede følgende interessante forhold omkring TV2s mulige politiske ageren i den såkaldte lækagesag.

Lækagesagen
TV2 valgte at beskytte Søren Gade

1. TV2 modtager i 2007, gennem deres egen journalist Rasmus Tantholdt, oplysninger om at Jægerkorpset skal indsættes på en hemmelig mission i Afghanistan.

2. TV2 bringer historien 27. april 2007 som opfølgning på Jyllandspostens historie samme dag, selvom de via Tantholdt har haft historien i hus før Jyllandsposten. To dage senere, den 29. april 2007, beskylder regeringen, med Per Stig Møller i spidsen, oppositionens politikere fra Udenrigspolitisk Nævn for at stå bag lækagen. TV2, der er kilden bekendt, og fra Rasmus Tantholdt notorisk ved, at lækagen IKKE stammer fra Udenrigspolitisk Nævn, forholder sig passive til regeringsens anklage mod oppositionen.

3. TV2 journalisten Kaare R.Skou bekræfter dog næsten tre år senere, den 27. januar 2010, at det var en ansat i forsvaret der lækkede oplysningerne. Den viden har Kaare R. Skou fra sin egen arbejdsplads TV2, der angiveligt fik oplysningen fra Forsvarsministeriet.

4. Michael Dyrby, TV2s nyhedschef, afviser, at Kaare R. Skou kender kilden til TV2 Nyhedernes oprindelige historie den 27. april 2007. En afvisning Michael Dyrby jo kun kan give, fordi han og TV2 ved hvem kilden er; underforstået at TV2 også ved, hvem kilden IKKE er.

5. Læg dertil at nuværende forsvarsminister, Gitte Lillelund Bech (V), den 16. april 2010 udtaler at hun af netop TV2 har fået oplyst, at det ikke var Udenrigspolitisk Nævns medlemmer som havde lækket den hemmelige oplysning til TV 2. En udlægning af sagen TV2 vælger at afvise.

6. Tilbage står en højst interessant vinkel, der springer voldsomt i øjnene. En vinkel om hvorvidt TV2 har taget politisk stilling til fordel for Søren Gade og dermed regeringen.

7. TV2 har hele tiden, og som det første medie, vidst hvem lækage-kilden var. TV2 har hele tiden vidst, at det ikke var Udenrigspolitisk Nævns medlemmer, der stod bag lækagen. TV2 har også hele tiden været klar over, at det IKKE oppositionen der lod oplysningen om Jægersoldaterne sive.

8. TV2 kunne have valgt både at beskytte deres kilde, men samtidig formidle at det ikke kunne være oppositionens politikere, af den simple grund, at det er et faktum TV2 var bekendt med. Men TV2 valgte altså at beskytte regeringen ved at undlade at bringe viden om kendsgerninger og hændelser i ‘Lækagesagen’.

Share Button