Det nørdede Politisk retorik

Skattesagen undersøger følgende

Nu er det her. Justitsministeriet netop udsendt et udkast til skattesagens kommissorium. Altså et udkast til hvad der undersøges i afdækning af sagen om behandlingen af Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag. Kort fortalt rummer udkastet fire punkter, der skal undersøges:

  1. Det samlede begivenhedsforløb
  2. Hvilke personer uden for SKAT København, der har været involveret i SKAT Københavns behandling af skattesagen.
  3. Om der er videregivet eller forsøgt videregivet fortrolige oplysninger fra skattesagen.
  4. Om nogen kan drages til ansvar?

For Prins Knud og en sikkerheds skyld
For at der ikke skal være tvivl, så understreges det i undersøgelseskommissionen, at den ikke har til opgave at afsige en egentlig dom eller lignende i sagen.

Kommissionen kommer til at bestå af 3 medlemmer med en landsdommer som formand. Formanden udpeges efter fælles indstilling fra præsidenterne for Østre og Vestre Landsret. De 2 yderligere medlemmer vil være henholdsvis en advokat, der udpeges efter indstilling fra Advokatsamfundet, og en universitetsjurist med særlig indsigt i offentligretlige

Undersøgelseskommissionens medlemmer skal være uvildige og uafhængige af de myndigheder, personer mv., hvis forhold undersøges.

Tidligere blogindlæg om skattesagen 
Skattesagen er spændende politisk retorik, så bloggen her prøver at følge med og bidrage med skæve vinkler. Her er derfor links til tidligere indlæg om sagen.

http://trinenebel.dk/2011/12/der-findes-to-notater-loftpoulsen-omtaler-ikke-det-samme-notat-som-erling-andersen/

http://trinenebel.dk/2011/12/her-er-spaendingsfeltet-mellem-peter-lofts-to-redegorelser/

http://trinenebel.dk/2011/12/helle-thorning-schmidts-skattesag-er-ikke-helle-thorning-schmidts-skattesag/

http://trinenebel.dk/2011/12/skattesagen-handler-ogsa-om-manipulation-med-vaelgerbefolkningen/

http://trinenebel.dk/2011/12/erling-andersen-brug-af-ordet-endegyldigt-sender-et-klart-signal/

Share Button