Det nørdede Politisk retorik

Skattesagen undersøger følgende

Nu er det her. Justitsministeriet netop udsendt et udkast til skattesagens kommissorium. Altså et udkast til hvad der undersøges i afdækning af sagen om behandlingen af Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag. Kort fortalt rummer udkastet fire punkter, der skal undersøges: Det samlede begivenhedsforløb Hvilke personer uden for SKAT København, der har været involveret i SKAT Københavns behandling af skattesagen. Om der er videregivet eller forsøgt videregivet fortrolige oplysninger fra skattesagen. Om nogen kan drages…

Continue reading