Budskabshåndtering Det nørdede Kommunikation og retorik Omdømme og image Politisk retorik Reputation management Troværdighed

Sig undskyld hvis du (er politiker og) har dummet dig!

Forleden sagde Christine Antorini, der er Børne- og undervisningsminister (A), undskyld! Det var noget med den sidste reform af læreruddannelsen og journalisten lagde ordene i munden på ministeren. “Vil du sige undskyld?”, blev der spurgt, og det ville ministeren gerne. Man kan diskutere om det overhovedet var nødvendigt, men Antorini valgte det modige; at indrømme at ikke alle politiske beslutninger, altid viser sig rigtige. Forskellen på en undskyldning og en apologi Det er blevet mode…

Continue reading

Budskabshåndtering Det nørdede MÅ læse Politisk retorik Reputation management Troværdighed

Özlem Cekic’ undskyldning er ikke en rigtig undskyldning

Så fik SF’s socialordfører, Özlem Cekic, prøvet disciplinen at sige undskyld. Lad os derfor kigge nærmere på genren: undskyldningsretorik. For siger SF’s socialordfører Özlem Cekic overhovedet undskyld eller plejer hun blot sig image? Hvorfor siger man undskyld En undskyldning har til formål at beklage den skyld man har pådraget sig. Men der kan også være tale om en strategi, der bruges af hensyn til den, der undskylder. Der kan altså være tale om, at undskylderen…

Continue reading