Branding MÅ læse Taler Troværdighed

Er du et foredragstalent?

Nogen gange er det befriende at læse noget, andre har skrevet, og som rammer en pointe! Navnlig hvis det er en pointe, der er svær at tale om, fordi den er lidt tabuiseret. Anders Gisselmann fra one2speak, der arbejder med udvikling af foredragsholdere, har lavet et blogindlæg, der slet og ret har titlen: “Har du talent som foredragsholder?” Hans pointe er – og jeg citerer: “Jo større succes en foredragsholder har haft med noget andet,…

Continue reading