Det nørdede Kommunikation og retorik MÅ læse Politisk retorik Taler

Retorikken i grundlovstaler

Grundlovstalen som genre er en lejlighedstale. Lejlighedstalen adskiller sig genremæssigt fra de to andre overordnede retoriske genrer; den juridisk tale om den politiske tale. Det, der kendetegner en retorisk genre, er, at den gør brug af genkendelige indholdsmæssige og sproglige strategier for at ramme talesituationen ind. Det betyder noget i forhold til tilhørerne, der med rette kan forvente sig visse genkendelige karakteristika ved en talegenre. En lejlighedstale kan om noget skabe samhørighed I en lejlighedstale…

Continue reading